Covid-19

Dragi potniki,

želimo vam pripraviti kar se da najboljšo izkušnjo z letenjem, ki bo hkrati varna tako za vas kot nas v času COVID-19 epidemije.

V ta namen smo sprejeli slednja navodila v našem delovanju, ki so bila potrjena s strani zdravstvenih strokovnjakov. Prosimo, da si navodila v celoti podrobno preberete.

1.  SPLOŠNA HIGIENSKA NAVODILA

KLJUČNA NAČELA PREPREČEVANJA PRENOSA OKUŽBE Z NOVIM KORONAVIRUSOM

  • Dejavnosti dejavnost izvajanja turističnih/panoramskih poletov z baloni za potnike/goste se udeležujemo le, če smo zdravi, brez znakov in simptomov akutne okužbe dihal (kot so na primer nahod, slabo počutje, bolečine v mišicah, povišana telesna temperatura, kašelj).
  • Redno in temeljito si umivamo roke z milom in vodo ali razkužujemo z razkužilom.
  • V primeru, da voda in milo nista dostopna, si roke razkužimo z namenskim razkužilom za roke (razkužilo, ki vsebuje 60 – 80 % alkohola).
  • Ne dotikamo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami.
  • Upoštevamo zadostno medosebno razdaljo, ki je najmanj 1,5 oz. 2 metra.
  • V primeru, da ni možno upoštevati zadostne medosebne razdalje je obvezna uporaba zaščitne maske FFP2/KN95 brez izpustnega ventila v nadaljevanju zaščitna maska.
  • Izvajanje navodil za varno uporabo zaščitne maske
  • Upoštevamo pravilno higieno kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta in nos s papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava). Papirnat robček po vsaki uporabi odvržemo med odpadke in si nato umijemo roke z milom ter vodo ali razkužimo z razkužilom.
  • V času povečanega pojavljanja okužb dihal in epidemije COVID-19 se izogibamo velikemu številu ljudi v zaprtih prostorih.
  • Vozila večkrat med dejavnostjo temeljito prezračimo.
   • Roke si je potrebno razkužiti pred in po dotikanju dokumentov oziroma predmetov, s katerimi rokuje več oseb. 

Najpomembnejša pot prenosa novega koronavirusa je preko izločkov iz dihal in preko onesnaženih rok. Roke vedno smatramo kot onesnažene, izjema je le neposredno po njihovem umivanju ali razkuževanju. Z onesnaženimi rokami prenašamo povzročitelja okužbe nase in na druge osebe ter predmete, ki se jih dotikamo (npr. kljuke, ročaji, držaji, delovni pripomočki, denar…).
Z upoštevanjem vseh navedenih priporočil bomo zmanjšali možnost za okužbo in s tem ščitili sebe in druge. Za pravilno izvajanje samozaščitnih ukrepov mora vsak prevzeti odgovornost.

Popolne varnosti ni.

Za boljše razumevanje in stalno seznanjanje tako osebja BCB kot gostov se uporablja kratka navodila za preventivno zaščitno ravnanje nameščena na več vidnih mestih v spremljevalnih vozilih ali prikolicah za prevoz balona, vedno pa na zbirnem mestu. V ta namen se uporabljajo piktogrami ali gradivo, kot so objavljeni na :

 

2.  HIGIJENSKA NAVODILA ZA OSEBJE BCB

Osebje BCB so piloti in zemeljska ekipa

Poleg upoštevanja »Splošnih higijenskih navodil« preprečevanja prenosa okužbe, ima za varno izvajanje svoje dejavnosti osebje BCB bolj natančna navodila, ki so navedena v teh Navodilih katere sta podala strokovnjaka s področja poznavanja letalstva, balonarstva in medicine dela:

   • Dela samo zdravo osebje, brez simptomov ali znakov akutne okužbe dihal (povišana telesna temperatura, kašelj, izcedek iz nosu, kihanje, bolečine v žrelu, težko dihanje, bolečine v prsih,…).
 •   Naročanje strank poteka po telefonu ali elektronski pošti. Zvečer predhodnega dne ali zjutraj na dan storitve osebje BCB pri naročenih strankah še preveri, ali je njihovo zdravstveno stanje primerno (ali imajo znake okužbe dihal (nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, povišana temperatura…)), ali živijo v gospodinjstvu z nekom, ki ima take znake, so v izolaciji oziroma v karanteni. V primeru pozitivnega odgovora stranko do nadaljnjega zavrne.
 •   Starejšim in bolnikom s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi, z večjim tveganjem za težji potek bolezni, do popolne umiritve epidemiološke situacije odsvetuje, da prihajajo na to dejavnost.
   • V primeru, da osebje BCB kaže simptome ali znake akutne okužbe dihal ne sme sodelovati pri dejavnosti.
   • Osebju BCB so na voljo sredstva za razkuževanje (robčki ipd.) in obrazne maske ZAŠČITNA MASKA, če jih nimajo pri sebi.
   • Osebje mora biti redno seznanjeno z načinom izvajanja zaščitnih ukrepov.
   • Osebje mora ves čas zagotavljati zadostno medosebno razdaljo, med izvajanjem dejavnosti pa največjo možno razdaljo.
   • V primeru, da osebje ne more zagotavljati zadostne medosebne razdalje mora nositi zaščitno masko  in si redno razkuževati roke.
   • Osebje mora upoštevati navodila za varno uporabo zaščitne maske.
   • Uporablja se zaščitno opremo, katero so uporabljali že do sedaj poleg te pa še dodatno zaščitno opremo, ki je navedena v teh navodilih kot so zaščitne maske  in razkužila . Delovna oblačila naj bodo iz materiala, ki se lahko pere na najmanj 60 °C, v kolikor to ni možno, naj se med pranjem doda sredstvo za dezinfekcijo perila (npr. belilno sredstvo na osnovi natrijevega hipoklorita ali drugo sredstvo za tekstil s podobnim učinkom).
   • Za stalno seznanjanje z ukrepi ima osebje kratka navodila za preventivno zaščitno ravnanje nameščena na vidnih mestih v spremljevalnih vozilih ali prikolicah za prevoz balona, vedno pa na zbirnem mestu . 
   • BCB zagotavlja namestitev podajalnikov za razkužilo v balonih in vozilih ter zaščitne maske
   • Stik med osebjem in gosti/potniki mora biti čim manjši. 
   • Osebje se mora izogibati neposrednih stikov z gosti/potniki ali njihovimi predmeti kot so torbice ipd.
   • V primeru, da pride do stika z gostom/potnikom ali njegovim predmetom zaradi nepredvidene situacije  je potrebno takoj razkužiti roke z razkužilom.
   • Za goste/potnike je na voljo ločen pisalni pribor ki se ga razkuži za vsakim uporabnikom.
   • Osebje BCB promocijske materiale ponudi gostom na njihovo željo, ne da jih sami izbirajo, npr. zemljevide, prospekte, reklame.

Po vsakem gostu/potniku se razkužijo površine, ki se jih je dotikal (npr. POS terminal, knjigo gostov, notranjost vozila (kljuke, ročaji in vse druge plastične dele v vozilu)).

3. HIGIJENSKA NAVODILA ZA GOSTE/POTNIKE BCB

Poleg upoštevanja »Splošnih higijenskih navodil« preprečevanja prenosa okužbe, morajo gostje za varno izvajanje dejavnosti upoštevati bolj natančna navodila, ki so navedena v teh Navodilih spodaj, katere sta podala strokovnjaka s področja poznavanja letalstva, balonarstva in medicine dela:

 •   Če imajo gostje/potniki znake okužbe dihal (nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, povišana temperatura…)), ali živijo v gospodinjstvu z nekom, ki ima take znake, so v izolaciji oziroma v karanteni se ne smejo udeležiti dejavnosti.
 •   Starejši in bolni s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi, z večjim tveganjem za težji potek bolezni, do popolne umiritve epidemiološke situacije se odsvetuje, da prihajajo na to dejavnost.
   • Gostom so na voljo sredstva za razkuževanje (robčki ipd.) in zaščitne maske , če jih nimajo pri sebi.
   • Ob prihodu si razkužijo roke.
   • Dosledno morajo upoštevati navodila osebja glede zagotavljanja zadostne medosebne razdalje, odlaganja torb, predmetov, garderobe, plačevanja storitev, odlaganja odpadkov.
   • Gostje/potniki morajo zagotavljati zadostno medosebno razdaljo ves čas, razen v primeru družinskih članov oz. članov istega gospodinjstva.
   • V primeru, da gost/potnik ne more zagotavljati zadostne medosebne razdalje mora obvezno nositi zaščitno masko in si redno razkuževati roke.
   • Gost mora upoštevati navodila za varno uporabo zaščitne maske.
   • Pri zadrževanju v košari balona ali v vozilu mora gost obvezno uporabljati zaščitno masko, ki prekrijejo nos in usta. 
   • Razkužijo si roke po dotikanju katerihkoli nečistih površin ali predmetov že med obiskom, pa tudi ob odhodu.
   • Čim manj naj se dotikajo različnih predmetov (npr. telefonov) in površin, le toliko, kot je nujno.
 1. VOŽNJA NA VZLETNO MESTO IN NAZAJ PO POLETU NA ZBIRNO MESTO
   • Organizirani turistični prevoz udeležencev iz zbirnega mesta ( na kraj vzleta balona se mora BCB držati Higijenskih priporočil, ki veljajo za izvajanje javnega prevoza potnikov s kombiji v času epidemije covid-19, ki bodo objavljena med priporočili na: https://www.nijz.si/sl/sproscanje- ukrepov-covid-19 .
   • V primeru prevoza udeležencev z osebnimi avtomobili se mora BCB držati Higijenskih priporočil za TAXI službe.
 • Pred pričetkom vožnje si voznik umije ali razkuži roke in namesti zaščitno masko.
 • Voznik razkuži vozilo (kljuke, ročaji in vse druge plastične dele v vozilu) pred vožnjo in po izvedenem vožnji, ter vozilo temeljito prezrači.
 • Ker se ne more zagotoviti minimalne predpisane medosebne razdalje med osebami, se zagotovi izvajanje vožnje s kvalitetnejšo zaščitno masko  in drugo ustrezno zaščito ( razkuževanje površin, prezračevanje vozila ipd.) za vse osebe v vozilu.

5     OPREMA ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI

BCB za izvajanje dejavnosti uporablja toplozračne balone, ventilator za napihovanje balona, latex balončke, plin-helij za polnjenje balončkov, letalske inštrumente.

 • Pred napihovanjem balona osebje BCB razkuži notranjost košare in vse tiste dele kjer se je gostje/potniki lahko dotikajo.
 • Pilot balona pred uporabo razkuži latex balončke in tisti del jeklenke s helijem, kjer se je bo dotikal 
 • Pred napihovanjem balona razkuži letalske inštrumente potrebne za polet
 • Po poletu toda šele potem ko vse osebe zapustile košaro, osebje BCB, razkuži notranjost košare in vse površine, kjer so se jih potniki dotikali
 • Vozila se razkužuje v skladu z navodili iz  poglavja 4 
 1.   ODLAGANJE IN ZBIRANJE ODPADKOV
 • V času epidemije COVID-19 je treba osebne odpadke (npr. uporabljene robčke) ter odpadke od čiščenja prostorov (npr. krpe za enkratno uporabo) odložiti v plastično vrečo za smeti in jo tesno zavezati. Vsebine vreč se ne tlači, odpadkov se po odlaganju v vrečo ne dotika več. To vrečo se nato namesti v drugo plastično vrečo za smeti in tesno zaveže. To vrečo se ločeno hrani vsaj 72 ur, preden se jo odloži v zunanji zabojnik za mešane komunalne odpadke.
 • Ostale odpadke (embalaža, biološki odpadki, steklovina, papir) se odlaga in zbira kot običajno, skladno z veljavno zakonodajo.
 • Po vsakem ravnanju z odpadki in/ali čiščenju naj imajo osebje in gosti možnost umivanja rok z milom ter vodo ali možnost razkuževanja.

7     PRIPOROČILA GLEDE RAVNANJA V PRIMERU OBOLENJA S SIMPTOMI/ZNAKI COVID-19

V primeru, da zaposleni zboli z akutno okužbo dihal, ostane doma in pokliče izbranega zdravnika.

O bolezni obvesti nadrejenega. Če je COVID-19 pozitiven, o tem obvesti direktorja BCB. O pojavu COVID-19 med zaposlenimi BCB obvesti območno enoto NIJZ.

Epidemiološka služba, ki prejme prijavo o potrjenem primeru, ( BCB, laboratorijska prijava) začne epidemiološko preiskavo, identificira tesne kontakte na delovnem mestu in za njih predlaga ukrepe.

Če je bil eden od zaposlenih v stiku z osebo, ki je kazala znake akutne okužbe dihal, naj nadaljnjih 14 dni opazuje svoje zdravstveno stanje. V primeru pojava akutne okužbe dihal, ostane doma in pokliče izbranega zdravnika ter obvesti nadrejenega.

V primeru, da zboli gost z vročino ali znaki akutne okužbe dihal naj osebje BCB pokliče najbližji ZD. Gost naj počaka v izolaciji. Nosi naj zaščitno masko. Uporablja naj samo določene sanitarije in umivalnik. Epidemiološka služba, ki prejme prijavo o potrjenem primeru vodi epidemiološko preiskavo, identificira tesne kontakte in za njih predlaga ukrepe.

Prostore, kjer se je gibal oboleli gost s COVID-19, se temeljito očisti in izvede dezinfekcijo. Prostore se tudi temeljito prezrači.

 1. REFERENCE